آدرس سرورها

تمامی سرور های بکس دانلود از نوع DEDICATED SERVER بوده و این گروه ابدا از سرور مجازی اشتراکی استفاده نمیکند

 

 

سرور و پورت های fte opfs3 b64 (مخصوص ویندوز)
برای اتصال به این سه سرویس به این آدرس نیازمند خواهید شد

سرور اصلی

fte.DLBax1.in

پورت ها

fte = 8083

obfs3 = 3333

b64 = 6464

=========================

سرور وی پی ان (مخصوص موبایل)
برای اتصال به وی پی ان به این آدرس نیازمند خواهید شد

سرور اصلی

vp.DLBax1.in

=========================
سرور های سیسکو

سرور اروپا

SEU.DLBAX1.in

سرور انگلیس

SEN.DLBAX1.in

=========================

سرورهای کریو

سرور انگلیس

KEN.DLBAX1.in

سرور هلند

KNTH.DLBAX1.in